Оцінка персоналу — Центр оцінки та розвитку персоналу | ANCOR

Оцінка персоналу за компетенціями

Оцінка персоналу і кандидатів або Центр оцінки і розвитку (ЦО) — це послуга, яку ANCOR надає в груповому або індивідуальному порядку, виходячи із потреб замовника. Центр оцінки і розвитку містить кейси, тести, опитувальники, групові та індивідуальні моделюючі вправи, а також інтерв’ю. В результаті замовник отримує найповніший і достовірніший прогноз щодо професійної успішності кандидатів на вакансію або вже працюючих співробітників.

Ці методи оцінки персоналу і кандидатів найбільш актуальні, коли замовнику потрібно прийняти рішення щодо працівника після закінчення випробувального терміну, провести поточну оцінку результативності фахівців, сформувати кадровий резерв, визначити сильні сторони, обмеження і зони розвитку учасників, знайти кандидата на керівні посади або інші ключові позиції.

Центр оцінки сприяє командоутворенню працівників, а також дозволяє оцінити реальну поведінку кандидатів, зробити проноз щодо їх дій у нових ситуаціях, проаналізувати сумісність працівників із корпоративною культурою.

Особливості методу:

  • Оцінка проводиться лише за компетенціями / критеріями, для яких визначено і узгоджено із клієнтом поведінкові індикатори.
  • Спеціально підібрані вправи моделюють ситуації таким чином, щоб максимально розкрити характер поведінки учасників.
  • Враховується лише безпосередньо спостережувана поведінка.
  • Реальна поведінка порівнюється із набором її взірців (поведінкових індикаторів).
  • Під час оцінки кожної компетенції враховується результат спостереження щонайменше двох спостерігачів (експертів).
Центр оцінки і розвитку — це глибоке і всебічне дослідження, яке пов’язане зі значними матеріальними і тимчасовими витратами. Більше того, процедура часто спричиняє стрес, особливо у амбітних співробітників, тому вимагає особливої підготовки під час надання зворотного зв’язку.

За підсумками кожного Центру оцінки і розвитку наші фахівці формують індивідуальний звіт, де відображено ключові сильні сторони і зони розвитку учасника. Впродовж 1 – 1,5 годин працівник може у зручному для нього форматі обговорити отримані дані. Це дозволяє знизити рівень стресу, тривожність і напруженість, мінімізувати ризик помилкових висновків на підставі звіту. Звіт також допомагає скласти індивідуальний план розвитку для працівника.

Центр оцінки і розвитку складається із таких етапів:

  • Підготовка проекту. Розробка моделі компетенцій або адаптація наданої замовником моделі під цілі оцінки. Підбір і розробка вправ, критеріїв оцінки, форматів звітів. Підготовка інформаційних матеріалів для учасників.
  • Процедура оцінки. Проведення всіх циклів центра оцінки, зокрема групові, індивідуальні вправи та інтерв’ю. Зведення результатів, підготовка індивідуальних звітів.
  • Зворотний зв’язок для учасників. Проведення сесії зворотного зв’язку для учасників щодо їх звітів. Складання індивідуального плану розвитку.
  • Підбиття підсумків. Презентація результатів керівництву. Надання реєстру розвиваючих дій.

Інші послуги
Оцінка персоналу
Індивідуальна оцінка: аналіз кандидата або працівника за допомогою розширеного інтерв’ю або методу 360.
Оцінка персоналу
Тестування та особистісні опитувальники: інструменти для оцінки персоналу, особистісні методики.
Новини і події за темою
Заявка на послугу
Залишити запит
ANCOR Corporate Websites
Загрузка...
Хочу в ANCOR!
Загрузка...
Заявка на услугу
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...