Моделювання компетенцій — Ефективне управління персоналом | ANCOR

Моделювання компетенцій

Моделювання компетенцій — це послуга із розробки і деталізації моделі компетенцій, актуальної для конкретної організації. Модель компетенцій дозволяє побудувати оцінку персоналу, спираючись на зрозумілі та об’єктивні критерії. Таким чином покращується рівень довіри колективу до управлінських рішень і спроможність працівників самостійно управляти власним професійним і кар’єрним розвитком у компанії.

За допомогою моделі компетенцій можна доводити до відома працівників очікування компанії щодо їх професійної та особистісної поведінки, планувати кадрові ресурси на довгостроковій основі та ефективно формувати кадровий резерв, більш системно підходити до процесів навчання і розвитку персоналу.

Модель компетенцій допомагає побудувати прозорі і доступні кар’єрні маршрути, підвищити рівень залученості персоналу і мотивувати на розвиток. Завдяки такому підходу компанії вдається максимально ефективно інвестувати в персонал.

Види компетенцій:

  • Корпоративні — цінності компанії, які є спільними для всіх працівників і сформульовані на базі поведінкових індикаторів. Розвиваються за допомогою системи вимог і регулярної оцінки виконання цих вимог.
  • Професійні — сукупність специфічних знань, умінь і навичок, які необхідні працівнику для ефективного виконання функціональних обов’язків.
  • Управлінські — вимоги до керівників компанії, які сформульовано на базі поведінкових індикаторів. Розвиваються у випадку, коли початковий рівень цих компетенцій не нижче прийнятного, і є обов’язковими для успішної управлінської діяльності.

Моделювання компетенцій складається із наступних етапів:

  • Попередній аналіз документів. Вивчення організаційної структури, посадових інструкцій, положень про підрозділи. Дозволяє отримати 5 – 40% інформації
  • Інтерв’ю з внутрішніми експертами. Максимально глибоке (аж до надлишкової деталізації) дослідження необхідних компетенцій в ході персональних інтерв’ю тривалістю 1,5 - 2 години. Охоплення - від 5 до 10 експертів на день.
  • Фокус-групи з внутрішніми експертами. Уточнення і корегування отриманих даних у ході групової роботи з експертами тривалістю 4 – 6 годин. Усунення надлишкової інформації, зменшення рівня суб’єктивності. Охоплення — до 15 чоловік на день
  • Інтерв’ю із зовнішніми експертами. Максимально повне формулювання виявлених компетенцій і конкретизація поведінкових індикаторів у ході інтерв’ю, яке зовнішній експерт проводить із внутрішнім експертом в присутності консультанта. Порівняння результатів із загальними практиками. Кожне інтерв’ю триває 2 години, охоплення — 5 експертів на день.

Інші послуги
Моделювання компетенцій
Професійні тести знань – інструменти для оцінки персоналу, повністю відповідають потребам організації.
Новини і події за темою
Заявка на послугу
Залишити запит
ANCOR Corporate Websites
Загрузка...
Хочу в ANCOR!
Загрузка...
Заявка на услугу
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...