Правила розміщення відгуків

Правила розміщення відгуків


Метою цих Правил є встановлення порядку публікації Відгуків, розміщених на офіційному сайті Міжнародної стафінгової компанії АНКОР (ANCOR), надалі іменується «АНКОР».

Автор Відгуку погоджується з Правилами розміщення відгуків (далі – «Правила»), викладеними нижче.

Відповідно до Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних», надає свою згоду ТОВ «АНКОР ПЕРСОНАЛ УКРАЇНА» (адреса місцезнаходження: 03033, Україна, м Київ, вул. Жилянська, 31, поверх 3) (далі - «Володілець»), на поширення своїх персональних даних з метою публікації відгуку щодо діяльності групи компаній Ancor на сайті ancor.ua.

Із вище зазначеною метою Автор відгуку надає згоду на поширення таких персональних даних: Прізвище, ім’я, по батькові, фотографія, місце роботи, займана посада.

Ця згода надається на увесь термін функціонування вищезазначеного сайту і може бути відкликана за ініціативою Автора відгуку.

Заява про відкликання згоди має містити повні ПІБ Автора відгуку, адресу електронної пошти та номер мобільного телефону.

Заяву про відкликання згоди в письмовому вигляді (на паперовому носії) можна передати (написати) у будь-якому офісі Володільця або надіслати до офісу поштою.

Заяву про відкликання згоди в електронному вигляді можна надіслати на адресу електронної пошти privacy@ancor.ua.

У разі відкликання згоди Володілець зобов’язаний припинити обробку персональних даних і знищити їх не пізніше тридцяти днів від дати отримання зазначеної заяви.

— відгуки публікуються на офіційному сайті і на корпоративних сторінках АНКОР у соціальних мережах (далі - «Web-ресурси»), в презентаціях (в тому числі відеопрезентаціях), друкованій продукції, рекламних матеріалах, тощо (далі - «Рекламні матеріали») виключно після їх перевірки з боку модератора АНКОР. Якщо це можливо, у відгуках зберігається авторська орфографія і пунктуація. Виправленню можуть підлягати друкарські помилки. За необхідністю, модератор може скорочувати або змінювати текст відгуку без спотворення його змісту. Якщо частина відгуку не відповідає цим Правилам, допускається коригування відгуку в частині, що не відповідає Правилам, зі збереженням загального змісту.

— відгук має бути інформативним;

— Автор відгуку гарантує, що майнові права на використання результатів інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації, які містяться у відгуку (включаючи текст, ілюстрації, фотографічні зображення, товарні знаки, тощо) належать йому або використовуються на законних підставах за згодою правовласника;

— відгук має бути достовірним, тобто повинен містити відомості, що відповідають дійсності, і не повинен містити завідомо неправдивих відомостей;

— під час розміщення відгуків треба обов’язково дотримуватися вимог чинного законодавства.

АНКОР залишає за собою право видаляти та/або не публікувати відгуки без пояснення причин і без узгодження з Автором відгуку.

АНКОР не бере на себе зобов’язань щодо інформування Автора відгуку про причини відхилення відгуків та/або видалення раніше опублікованих відгуків.

Автор відгуку погоджується, що залишені ним відгуки можуть бути опублікованими також на сторонніх Web-ресурсів без додаткового узгодження з Автором відгуку.

Всю відповідальність за зміст і достовірність опублікованих відгуків несе Автор відгуку.

АНКОР вживає всіх належних заходів з метою недопущення публікації відгуків, які містять результати інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації третіх осіб, без згоди правовласників.


Напишіть нам
Маєте питання?
ANCOR Corporate Websites
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...