Правила розміщення відгуків

Правила розміщення відгуків


Метою цих Правил є встановлення порядку публікації Відгуків, розміщених на офіційному сайті Міжнародної стафінгової компанії АНКОР (ANCOR), надалі іменується «АНКОР».

Автор Відгуку погоджується з Правилами розміщення відгуків (далі – «Правила»), викладеними нижче.

Відповідно до Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних», надає свою згоду ТОВ «АНКОР ПЕРСОНАЛ УКРАЇНА» (адреса місцезнаходження: 03033, Україна, м Київ, вул. Жилянська, 31, поверх 3) (далі - «Володілець»), на поширення своїх персональних даних з метою публікації відгуку щодо діяльності групи компаній Ancor на сайті ancor.ua.

Із вище зазначеною метою Автор відгуку надає згоду на поширення таких персональних даних: Прізвище, ім’я, по батькові, фотографія, місце роботи, займана посада.

Ця згода надається на увесь термін функціонування вищезазначеного сайту і може бути відкликана за ініціативою Автора відгуку.

Заява про відкликання згоди має містити повні ПІБ Автора відгуку, адресу електронної пошти та номер мобільного телефону.

Заяву про відкликання згоди в письмовому вигляді (на паперовому носії) можна передати (написати) у будь-якому офісі Володільця або надіслати до офісу поштою.

Заяву про відкликання згоди в електронному вигляді можна надіслати на адресу електронної пошти privacy@ancor.ua.

У разі відкликання згоди Володілець зобов’язаний припинити обробку персональних даних і знищити їх не пізніше тридцяти днів від дати отримання зазначеної заяви.

— відгуки публікуються на офіційному сайті і на корпоративних сторінках АНКОР у соціальних мережах (далі - «Web-ресурси»), в презентаціях (в тому числі відеопрезентаціях), друкованій продукції, рекламних матеріалах, тощо (далі - «Рекламні матеріали») виключно після їх перевірки з боку модератора АНКОР. Якщо це можливо, у відгуках зберігається авторська орфографія і пунктуація. Виправленню можуть підлягати друкарські помилки. За необхідністю, модератор може скорочувати або змінювати текст відгуку без спотворення його змісту. Якщо частина відгуку не відповідає цим Правилам, допускається коригування відгуку в частині, що не відповідає Правилам, зі збереженням загального змісту.

— відгук має бути інформативним;

— Автор відгуку гарантує, що майнові права на використання результатів інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації, які містяться у відгуку (включаючи текст, ілюстрації, фотографічні зображення, товарні знаки, тощо) належать йому або використовуються на законних підставах за згодою правовласника;

— відгук має бути достовірним, тобто повинен містити відомості, що відповідають дійсності, і не повинен містити завідомо неправдивих відомостей;

— під час розміщення відгуків треба обов’язково дотримуватися вимог чинного законодавства.

АНКОР залишає за собою право видаляти та/або не публікувати відгуки без пояснення причин і без узгодження з Автором відгуку.

АНКОР не бере на себе зобов’язань щодо інформування Автора відгуку про причини відхилення відгуків та/або видалення раніше опублікованих відгуків.

Автор відгуку погоджується, що залишені ним відгуки можуть бути опублікованими також на сторонніх Web-ресурсів без додаткового узгодження з Автором відгуку.

Всю відповідальність за зміст і достовірність опублікованих відгуків несе Автор відгуку.

АНКОР вживає всіх належних заходів з метою недопущення публікації відгуків, які містять результати інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації третіх осіб, без згоди правовласників.


Напишіть нам
Маєте питання?
ANCOR Corporate Websites
Загрузка...
Хочу в ANCOR!
Загрузка...
Заявка на услугу
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...