О премии
назад

Положення про премію Randstad Award

I. Загальні положення

1.1. Премія "Randstad Award" (далі - Премія) є щорічною нагородою, яку вручають найпривабливішому роботодавцю на думку значної кількості людей у різних країнах. Підставою для вручення премії є рейтинг привабливості роботодавця за результатами Randstad Employer Brand Research - найбільшого у світі дослідження бренду роботодавця Randstad (далі - Дослідження). Під "Брендом роботодавця" тут і далі розуміється комплексна концепція, що складається з безлічі різних нематеріальних чинників, включаючи сприйняття, імідж компанії на ринку та відмінні риси, сприйняття компанії як потенційного місця роботи. Бренд роботодавця є найважливішим інструментом для залучення й утримання талантів і підвищує конкурентоспроможність компанії на ринку, відокремлюючи її серед усіх інших. Премія та результати дослідження допомагають компаніям удосконалювати бренд роботодавця, даючи їм уявлення про сприйняття їхнього бренду роботодавця на ринку та переваги претендентів, інформацію для подальшої роботи над репутацією і подальшого залучення в компанію талантів, а також управління їхньою мотивацією та залученістю.

1.2. Це Положення про Премію "Randstad Award" регламентує порядок визначення лауреатів та порядок вручення Премії на території країн присутності компанії ANCOR - стратегічного партнера Randstad (див. П. 1.5.)

1.3. Засновником і єдиним власником Премії є компанія Randstad Holding (Амстердам, Нідерланди) (далі - Randstad). Randstad розвиває надійну дослідницьку методологію, яка вимірює відносну привабливість найбільших роботодавців у окремій країні для того, щоб підтримати організації в їхньому прагненні поліпшити свій бренд роботодавця.

1.4. Премія заснована та вручається з 2000 року, включає на кінець 2020 року 34 країни-учасниці: Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Угорщина, Великобританія, Німеччина, Гонконг, Греція, Індія, Італія, Іспанія, Казахстан, Канада, Китай, Люксембург, Малайзія, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сінгапур, США, Україна, Франція, Чехія, Швеція, Швейцарія, Японія.

1.5. На території країн присутності компанії ANCOR Премія вручається стратегічним партнером Randstad компанією ANCOR (далі - ANCOR) з 2014 року на підставі ліцензії Randstad.

1.6. Відповідно до умов невиключної ліцензії Randstad, ANCOR має наступні права:

- організувати урочисту Церемонію вручення Премії на території країни присутності;
- рекламувати або продавати Премію на території країни присутності;
- відвідувати компанії-учасниці на території країни присутності.

1.7. Премія вручається на урочистій Церемонії, організованою силами та коштом компанії ANCOR.

II. Підстави для вручення Премії

2.1. Основою для визначення володарів Премії слугує чисельність персоналу компаній-роботодавців у країні. На здобуття премії можуть претендувати компанії, не суспільні організації. У рейтингу беруть участь тільки найбільші в кожній країні за чисельністю робочих місць компанії незалежно від публічності, сфери діяльності, типу капіталу, фінансових досягнень, позицією в будь-яких інших рейтингах.

2.2. Лауреатів Премії визначає дослідження бренду роботодавця Randstad Employer Brand Research, яке на замовлення Randstad проводилося з 2000 по 2015 роки незалежною дослідницькою компанією ICMA Group sprl, (Ватерлоо, Бельгія) (далі - Провайдер), з 2016 року - компанією Kantar TNS за єдиною методологією на території усіх країн серед працездатного населення (далі - Дослідження). Будь-яке втручання або вплив з боку офісів або партнерів Randstad на складання анкети опитування, формування бази респондентів дослідження, залучення представників вибірки до участі заборонено та технічно виключено.

2.3. Провайдер на замовлення Randstad у 1999 році розробив дослідження ринку праці в Бельгії. Створена методика показала свою ефективність й об'єктивність, у зв'язку з чим Randstad застосовує дану методику для визначення лауреатів Премії на території інших країн, у тому числі на території країн присутності стратегічного партнера - компанії ANCOR.

2.4. Мета Дослідження - вивчення сприйняття бренду роботодавця серед потенційних працівників. У тому числі питань Дослідження ключові критерії вибору місця роботи, фактори, які мотивують і демотивують, якості та риси, якими повинен володіти успішний роботодавець. Також Дослідження охоплює сприйняття брендів роботодавців конкретних компаній, найбільших у країні за кількістю робочих місць. Результати дослідження переваг респондентів містять відповіді на такі питання: - Які найважливіші критерії при виборі роботодавця? - Які чинники можуть привести до розриву трудових відносин? - Які компанії зі списку відомі респондентам?

- У яких з відомих компаній вони хотіли б працювати?
- Які характеристики сучасного успішного роботодавця?
- Які риси, на думку респондентів, мають конкретні компанії?

III. Порядок проведення Дослідження

3.1. Об'єкт дослідження. В рамках Дослідження вивчаються ключові критерії привабливості роботодавця, які відіграють роль при виборі місця роботи, фактори, які можуть негативно вплинути на мотивацію й ефективність працівника, соціальні аспекти, пов'язані з трудовою діяльністю. Також об'єктами дослідження є компанії, які в кожній країні входять до числа найбільших роботодавців за кількістю робочих місць у різних економічно значущих індустріях. Респонденти оцінюють сприйняття бренду роботодавця даних компаній.

3.2. Аудиторія Дослідження. Вибірка включає студентів, людей, що працюють і не працюють, у віці від 18 до 65 років з невеликим кількісним переважанням респондентів до 40 років, тобто потенційних працівників. Вибірка зберігає соціально демографічні характеристики працездатного населення. Географія дослідження охоплює всі економічно значущі регіони країни з урахуванням сучасних у трудовій міграції.

3.3. Метод Дослідження. Дослідження проводиться методом онлайн-опитування в період з 6 вересня по 30 січня кожного року. Опитувальник передбачає вибір з варіантів відповідей. У рамках формування рейтингу привабливості роботодавців, респондентів просять у випадковому переліку з бренд-найменувань найбільших роботодавців країни відзначити ті компанії, про які вони знають або чули. Потім вони відзначають, чи хотіли б працювати в цих компаніях, а також оцінюють сприйняття цих компаній за наявністю/відсутністю в них ключових критеріїв вибору роботодавця. Відповіді респондентів на ці питання визначають лауреата Премії: компанія, яка набирає більшість голосів охочих працювати в ній і знайома більш ніж 10% респондентам, вважається найпривабливішою як роботодавець. Крім лауреата головної Премії - найпривабливішого роботодавця країни, за результатами відповідей респондентів у кожній зі значущих галузей визначається найпривабливіший роботодавець серед компаній даного сектора. Респонденти оцінюють кожну компанію, яку вони знають, за 10 показниками, виробленими Провайдером для методики Дослідження: - Фінансова стабільність - Хороші можливості для навчання - Гарантії довгострокової зайнятості

- Можливості кар'єрного зростання
- Сильний менеджмент
- Цікавий функціонал
- Комфортна оплата праці
- Дотримання балансу між особистим життям і роботою
- Прогресивна політика в області захисту навколишнього середовища та соціальної відповідальності

3.4. Компанії-учасниці. У кожній країні компанії відбираються на підставі публічних даних про штати, розміщених у відкритих джерелах самими компаніями, а також на підставі офіційної статистичної інформації. Компанії не можуть запропонувати свою кандидатуру для включення в список найбільших за кількістю робочих місць, у тому числі заплативши за це гроші. Ці чинники відрізняють Премію від інших і гарантують її незалежність й об'єктивність.

3.5. Сприйняття і відносна привабливість роботодавця. Дослідження вимірює відносну привабливість компанії за кількістю респондентів, які її знають і хотіли б у ній працювати. Це демонструє привабливість компанії за відношенням до впізнаваності бренду роботодавця, а не товарного знака. Якби Дослідження ґрунтувалося на абсолютній привабливості (привабливості за відношенням до всієї вибірки незалежно від того, знають люди про компанію чи ні), то тільки великі компанії, відомі більшості людей, отримували б найвищі оцінки. Щоб уникнути цього, імідж роботодавця компанії врівноважується впізнаваності її бренду. Таким чином, Премія дістається найпривабливішому роботодавцю.

3.6. Звіти, як результати Дослідження. Звіт про компанію дозволяє отримати детальну інформацію про сильні та слабкі сторони бренду роботодавця даної компанії, провести бенчмаркінг у галузі. Звіти за конкретними компаніями абсолютно конфіденційні. З основною аналітикою (містить результати всіх країн-учасниць, включаючи переможців Премії) можуть ознайомитись усі охочі на сайті Премії www.award.ancor.ua українською мовою і на сайті www.randstad.com англійською мовою. Окремі звіти, в яких міститься інформація про глобальні або національні сектори ринку, доступні за запитом, який необхідно направити на електронну адресу award@ancor.ua.

3.7. Будь-яка зміна методів або порядку Дослідження належить до виключної компетенції Randstad як Засновника Премії. Про будь-яку зміну Randstad інформує ANCOR, що є підставою для внесення змін до цього Положення.

IV. Присудження Премії

4.1. Присудження Премії здійснюється на підставі результатів Дослідження.

4.2. Randstad Award присуджується найпривабливішим роботодавцям у значущих галузях економіки. Галузі економіки визначаються у зв'язку з дійсними економічними обставинами в країні. За сумарним голосуванням респондентів визначаються роботодавець номер один серед міжнародних компаній, та роботодавець номер один серед національних компаній, за відносною привабливістю. Вони стають найпривабливішими роботодавцями країни серед міжнародних та національних компаній, відповідно.

4.3. Вручення Премії відбувається на урочистій Церемонії, яка організовується компанією ANCOR за участю представників Randstad, з лютого по травень кожного року.

4.4. Компаніям, які були визнані кращими, в ході урочистої Церемонії вручається сертифікат, що засвідчує номінацію. Переможцям у галузях вручаються статуетки з символом премії - золотим чоловічком. Найпривабливішим роботодавцям країни вручається статуетка, яка була створена Марселем Вандерсом, одним із провідних світових дизайнерів, на замовлення Randstad. Намагнічена куля символізує привабливість компанії, яка притягувала співробітників, немов магніт.

4.5. Якщо компанія-роботодавець стає володарем премії три роки поспіль або три роки з п'яти та за результатами четвертого дослідження знову претендує на отримання нагороди, вона переходить у Зал слави Randstad Award, поступаючи наступній за нею компанії-лідеру опитування можливість отримати Премію. Перехід багаторазового володаря Премії у Зал слави Randstad Award засвідчується сертифікатом, а також обов'язковим згадуванням у всіх звітах за Дослідження. В силу явного й абсолютного лідерства в країні компанія, що перейшла в зал слави Randstad Award за підсумками трьох перемог поспіль, виключається з-поміж лауреатів на три роки; компанія, що перейшла в Зал слави Randstad Award за підсумками трьох перемог протягом п'яти років не поспіль, виключається з-поміж лауреатів на два роки. Після закінчення зазначених термінів компанія бере участь у змаганні за Премію на загальних підставах.

V. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Премії

5.1. Організація присудження Премії здійснюється коштом холдингу Randstad і компанії ANCOR відповідно в країнах присутності організацій.

VI. Остаточні положення

6.1. Це Положення про Премію може бути змінено за ініціативою Randstad або ANCOR у разі зміни істотних умов Дослідження, присудження Премії чи інших умов, зображених у цьому Положенні про Премію.

6.2. Оновлений або змінений текст цього Положення про Премію розміщується на офіційному сайті https://ancor.ua/rebr/

ANCOR Corporate Websites
Загрузка...
Хочу в ANCOR!
Загрузка...
Заявка на услугу
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...