Політика конфіденційності щодо обробки персональних даних претендентів (кандидатів) та відвідувачів сайту
 • Головна
 • Політика конфіденційності щодо обробки персональних даних претендентів (кандидатів) та відвідувачів сайту

Політика конфіденційності щодо обробки
персональних даних претендентів
(кандидатів) та відвідувачів сайту

Захист персональних даних фізичних осіб має велике значення для ТОВ «АНКОР ПЕРСОНАЛ УКРАЇНА» (далі - АНКОР, ми). Документ «Політика конфіденційності щодо обробки персональних даних претендентів (кандидатів) та відвідувачів сайту» (далі - Політика) детально описує, якого роду інформацію ми збираємо з метою надання претендентам на вакансії наших послуг і задля взаємодії з відвідувачами сайту, і яким чином ця інформація обробляється.

АНКОР обробляє персональні дані претендентів (кандидатів) та відвідувачів сайту на законних підставах відповідно до ст. 11 Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних», наприклад, з метою виконання умов оферти, акцептованої претендентом (кандидатом), або на підставі згоди на обробку персональних даних.

У якості володільця персональних даних, ми реалізували численні технічні та організаційні заходи задля забезпечення максимально повного захисту персональних даних. Проте, якщо Ви не бажаєте передавати свої персональні дані через Інтернет, Ви можете обрати альтернативні способи (наприклад, особисто в офісі АНКОР).


 • Хто ми і яким чином з нами зв’язатися

  ТОВ «АНКОР ПЕРСОНАЛ УКРАЇНА»

  Адреса місцезнаходження: 03033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 31, поверх 3

  Телефон: +38 (044) 495-15-20

  E-mail: info@ancor.ua

  Веб-сайт: www.ancor.ua

  Відповідальна особа за обробку і захист даних:

  Муслаєв Сергій

  Адреса: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 31, поверх 3

  E-mail: privacy@ancor.ua

 • Принципи обробки персональних даних

  Під час обробки персональних даних АНКОР дотримується наступних принципів:

  • здійснює обробку персональних даних виключно на законних та справедливих підставах;
  • визначає конкретні законні цілі до початку обробки (в тому числі збору) персональних даних;
  • збирає виключно ті персональні дані, які є необхідними і достатніми для задекларованої цілі їх обробки;
  • обмежує обробку персональних даних після досягнення конкретних, завчасно визначених і законних цілей;
  • забезпечує знищення персональних даних після досягнення цілей їх обробки або у разі втрати необхідності у досягненні цілей (якщо інше не передбачено договором, іншою угодою із суб’єктом даних або законодавством України).
 • Умови і способи обробки персональних даних в АНКОР

  Обробка персональних даних в АНКОР здійснюється виключно за умови наявності належної правової підстави: за згодою суб’єкта на обробку його персональних даних, якщо інше не передбачено чинним законодавством України щодо персональних даних.

  АНКОР не здійснює обробку персональних даних відвідувачів сайту і претендентів (кандидатів) щодо расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях і профспілках, а також даних стосовно статевого життя, біометричних або генетичних даних.

  АНКОР не приймає рішення, які спричиняють юридичні наслідки щодо суб’єктів персональних даних, на підставі виключно автоматизованої обробки їх персональних даних.

  АНКОР обробляє персональні дані щодо стану здоров’я виключно в обсязі, необхідному для дотримання трудового законодавства України.

  У випадку транскордонної передачі персональних даних в країни, які не забезпечують належного захисту персональних даних, така передача здійснюється на підставі згоди суб’єкта персональних даних.

  АНКОР не розміщує персональні дані у загальнодоступних джерелах без попередньої згоди суб’єкта персональних даних.

  АНКОР не розкриває, не передає третім особам і не поширює персональні дані без наявності належної правової підстави. Під час передачі персональних даних АНКОР обов’язково попереджає третіх осіб про конфіденційність переданих відомостей.

  Особи, які займаються обробкою персональних даних на підставі укладеного договору з АНКОР, зобов’язуються дотримуватися принципів і правил обробки і захисту персональних даних, передбачених законодавством України. Для кожної третьої особи в договорі встановлюється обов’язок дотримуватися конфіденційності і забезпечувати захист персональних даних під час їх обробки, зазначаються вимоги до захисту оброблюваних персональних даних відповідно до законодавства України.

  У випадку, коли АНКОР доручає обробку персональних даних іншій особі, відповідальність перед суб’єктом персональних даних за дії цієї особи несе АНКОР. Особа, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням АНКОР у якості Володільця персональних даних несе відповідальність перед АНКОР.

  АНКОР здійснює обробку персональних даних наступними способами:

  • із використанням засобів автоматизації, в тому числі з використанням інформаційних технологій і технічних засобів, включаючи засоби обчислювальної техніки, інформаційно-технічні комплекси та мережі, засоби і системи передачі, прийому і обробки персональних даних, програмні засоби (операційні системи, системи управління базами даних, тощо), засоби захисту інформації, які застосовуються в інформаційних системах;
  • без використання засобів автоматизації.
 • Персональні дані, які АНКОР обробляє, на яких підставах, з якою метою і як довго
  Мета обробки Оброблювані дані Правова підстава Термін зберігання
  Сприяння працевлаштуванню або організації іншого виду співпраці з потенційним роботодавцем, інформування про наявні кар’єрні можливості, проведення попередньої співбесіди з метою працевлаштування або іншого виду зайнятості, надання послуг/ виконання робіт на підставі договору цивільно-правового характеру, а також з метою здійснення АНКОР діяльності, пов’язаної з управлінням людськими ресурсами і аналітикою ринку праці
   Претенденти (кандидати):
  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • стать;
  • фотографія;
  • контактний телефон;
  • адреса електронної пошти;
  • дата народження;
  • громадянство;
  • місто і район проживання
  • адреса особистої Інтернет-сторінки у соціальних мережах;
  • готовність до переїзду і відряджень;
  • сімейний стан;
  • досвід роботи;
  • відомості про освіту;
  • відомості про попередні місця роботи;
  • рівень володіння комп’ютером;
  • рівень володіння іноземними мовами;
  • зарплатні очікування;
  • оціночні характеристики, занесені працівником Товариства;
  • інші персональні дані, які ви самостійно включаєте в резюме;
  • рекомендації з попередніх місць роботи.
  Публічна оферта, акцептована претендентом (кандидатом) До моменту розторгнення публічної оферти
  Розсилка маркетингових
   Претенденти:
  • адреса електронної пошти;
  • IP-Адреса
  • стать;
  • вікова категорія;
  • рівень освіти;
  • відомості про наявність трудових відносин на момент опитування;
  • галузь місця роботи;
  • фахова спеціалізація;
  • регіон проживання;
  • інші дані, які збираються в рамках певних соціальних опитувань.
  Згода на обробку даних До моменту відклику згоди на обробку даних
  Ознайомлення необмеженого кола осіб з інформацією про діяльність АНКОР
   Відвідувачі сайту:
  • cookie-файли;
  • IP-адреси;
  • Інші дані, які збираються автоматично, а саме:
   • URL сторінки;
   • сторінки переходу;
   • заголовок сторінки;
   • браузер і його версія;
   • операційна система та її версія;
   • модель пристрою;
   • висота і ширина екрану;
   • відомості про те, чи включені у відвідувача файли cookie і JavaScript (ECMAScript);
   • JavaScript-події (облік взаємодій відвідувача із сайтом, в тому числі застосування на сайті методів JavaScript API, наприклад, відправлення форми, скролінг сторінки);
   • часовий пояс;
   • мова браузеру;
   • глибина кольору екрану;
   • ширина і висота клієнтської частини вікна браузеру;
   • стать, вік і інтереси відвідувачів сайту;
   • географічні дані;
   • параметри завантаження сторінки (наприклад, час до відображення і час відповіді серверу);
   • дані про переглянуті сторінки і відвідування, переходи за зовнішніми посиланнями, завантаження файлів, відмови, проведений на сайті час і глибину перегляду.
  Згода відвідувача сайту на обробку даних
  Зворотній зв'язок відвідувачів сайту (в тому числі публікація відгуку)
   Відвідувачі сайту (в тому числі претенденти (кандидати) і представники клієнтів):
  • прізвище та ім’я;
  • місце роботи (назва компанії);
  • контактний телефон;
  • адреса електронної пошти;
  • інші персональні дані, які ви самостійно включаєте до свого відгуку.
  Згода відвідувача сайту на обробку даних До моменту відклику згоди на обробку даних
  Підписка на розсилку (вакансій, новин)
   Відвідувачі сайту:
  • ім’я;
  • адреса електронної пошти.
  Згода відвідувача сайту на обробку даних До моменту відклику згоди на обробку даних
 • Джерело персональних даних

  Персональні дані претендентів (кандидатів) можуть бути отримані АНКОР безпосередньо від вас особисто, від вашого представника, який діє в ваших інтересах, або з сайтів пошуку роботи, на яких ви розмістили своє резюме відповідно до умов використання сайтів.

  Персональні дані відвідувачів сайту можуть бути отримані АНКОР безпосередньо від вас особисто, від вашого представника, який діє в ваших інтересах, або з ваших пристроїв, які ви використовуєте для здійснення доступу до сайту.

 • Отримувачі персональних даних, яким АНКОР може передавати данні претендентів (кандидатів) і відвідувачів сайту
  • Клієнти АНКОР - потенційні роботодавці,
   Відокремлені підрозділи АНКОР і його афілійовані особи.
   Ціль передачі: виконання публічної оферти щодо надання претендентам (кандидатам) послуг, пов’язаних із підбором персоналу.
  • Ціль передачі: підтримка інформаційних систем АНКОР.
 • Захист персональних даних

  В АНКОР реалізовано сукупність заходів, спрямованих на забезпечення захисту персональних даних у процесі управлінської та виробничої діяльності АНКОР.

  Для захисту персональних даних АНКОР вживає наступних заходів:

  • призначення особи, відповідальної за організацію обробки персональних даних;
  • розробка і затвердження локальних актів щодо питань обробки і захисту персональних даних;
  • використання засобів захисту інформації;
  • облік матеріальних носіїв персональних даних;
  • виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних і вжиття заходів щодо недопущення подібних інцидентів у майбутньому;
  • відновлення персональних даних, які було модифіковано або знищено внаслідок несанкціонованого доступу;
  • встановлення правил доступу до персональних даних, які обробляються в інформаційних системах, а також забезпечення реєстрації та обліку всіх дій, що здійснюються з персональними даними в інформаційних системах;
  • контроль над заходами, які вживаються задля забезпечення захисту персональних даних і рівнем захищеності інформаційних систем;
  • дотримання умов, які виключають несанкціонований доступ до матеріальних носіїв персональних даних і забезпечують збереження персональних даних;
  • ознайомлення працівників АНКОР, які безпосередньо займаються обробкою персональних даних, з положеннями законодавства про персональні дані, в тому числі з вимогами до захисту персональних даних, локальними актами щодо обробки і захисту персональних даних;
  • організація порядку знищення інформації, яка містить персональні дані;
  • роз’яснювальна робота з працівниками АНКОР щодо попередження загроз або небезпеки втрати персональних даних;
  • організація пропускного режиму в АНКОР;
  • організація порядку охорони території, будівель, приміщень АНКОР.
 • Права і обов’язки АНКОР у якості володільця персональних даних

  АНКОР має право:

  • надавати персональні дані державним і уповноваженим органам, якщо це передбачено законодавством України (податкові, правоохоронні та інші органи;
  • відмовляти у наданні персональних даних у випадках, передбачених законодавством України;
  • обробляти персональні дані суб’єкта без його згоди у випадках, передбачених законодавством України.

  АНКОР зобов’язаний:

  • на запит суб’єктів персональних даних надавати їм інформацію щодо обробки їх персональних даних;
  • роз’яснювати суб’єктам персональних даних юридичні наслідки їх відмови від надання АНКОР своїх персональних даних за умови, коли таке надання є обов’язковим у відповідності до законодавства України;
  • у випадку отримання персональних даних не від суб’єкта персональних даних, за виключенням випадків, передбачених частиною 2 статті 12 Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних» надати суб’єкту персональних даних наступну інформацію:
   1. назва або прізвище, ім’я, по батькові і адреса власника персональних даних;
   2. склад і зміст зібраних персональних даних;
   3. мета збору персональних даних;
   4. ймовірні одержувачі персональних даних;
   5. встановлені Законом України № 2297-VI від 01.06.2010 права суб’єкта персональних даних.
 • Права суб’єкта персональних даних

  Якщо АНКОР обробляє ваші дані на підставі вашої згоди1 на обробку персональних даних, ви можете відкликати її у будь-який час.

  Ви маєте право на отримання інформації2 щодо обробки Ваших персональних даних, їх уточнення або видалення3, право на оскарження дій АНКОР4 і право на компенсацію і відшкодування збитків.5

  Щоб скористатися своїми правами, просимо зв’язатися із нами.

 • Зміни цієї Політики

  В Політику час від часу можуть вноситися зміни з метою відтворити можливі зміни у наших процесах обробки персональних даних. Ми повідомлятимемо вас про будь-які суттєві зміни цієї Політики. Відповідні повідомлення можуть відображатися на сайті (наприклад, у спливаючому віконці або банері) до моменту набуття чинності зазначених змін, або повідомлення можуть бути надіслані вам іншими каналами зв’язку (наприклад, електронною поштою, якщо ви нам надали Ваші контактні дані).

  Дату останніх змін і чинну версію зазначено на початку Політики.

 • Додаток 1. Форма відклику згоди на обробку персональних даних

  Я,
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  (П.І.Б)


  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

  (дані документу, який посвідчує особу претендента (кандидата), або інші відомості, які дозволяють ідентифікувати претендента (кандидата), наприклад дата народження, електронна пошта, мобільний телефон)


  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


  відкликаю з ТОВ «АНКОР ПЕРСОНАЛ УКРАЇНА» (адреса місцезнаходження: 03150, мг. Київ, вул. Жилянська, 31), а також із його відокремлених підрозділів і афілійованих осіб свою згоду на обробку моїх персональних даних, які було надано мною з метою (обрати потрібне):

  • розсилки маркетингових матеріалів і проведення соціальних опитувань;
  • надання зворотного зв’язку АНКОР на сайті (в тому числі публікація відгуку);
  • підписку на розсилку (вакансій, новин);
  • інше:

  Прошу припинити обробку моїх персональних даних.


  підпис _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

  П.І.Б. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

  Дата: _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

  р.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ /


Напишіть нам
Маєте питання?
ANCOR Corporate Websites
Загрузка...
Хочу в ANCOR!
Загрузка...
Заявка на услугу
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...