Бренд роботодавця - для успішного бізнесу
До стрічки новин

Бренд роботодавця в новій реальності

Бренд роботодавця в новій реальності

Randstad

Одна з найбільших глобальних стаффінгових компаній, стратегічний партнер ANCOR.

Результати Randstad Employer Brand Research, Україна, 2021

Randstad Employer Brand Research – дослідження бренду роботодавця на замовлення Randstad * – проводиться щорічно з 2000 року. У 2021 році географія дослідження включає 34 країни, які сукупно становлять понад 80% світової економіки.

Як стратегічний партнер Randstad, ANCOR проводить дослідження та презентацію результатів у країнах своєї присутності.

Методологія дослідження

Дослідження є незалежним, ані Randstad, ані ANCOR не ведуть польові роботи з формування пулу респондентів, збирання й опрацювання даних. На замовлення Randstad і ANCOR у всіх країнах проєкту дослідження проводить компанія KANTAR – один зі світових лідерів на ринку проведення незалежних досліджень.

Предметом дослідження є найбільші компанії у кожній країні. KANTAR формує вибірку респондентів у достатній кількості для забезпечення вірогідності й об'єктивності результатів для кожної компанії і відповідно до демографічних характеристик працездатного населення: стать, вік, рівень освіти, статус зайнятості, регіон проживання.

Дані збираються шляхом онлайн-опитування, середня тривалість онлайн-інтерв'ю – 16 хвилин. Randstad Employer Brand Research вимірює відносну привабливість компанії як роботодавця – люди не просто вибирають відоме ім'я (бренд) як бажане місця роботи, вони обізнані про діяльність організації та готові розглянути її як можливого роботодавця.

Вибірка

В Україні дослідження пройшло втретє, у ньому взяли участь 6,703 осіб, збір даних проводили в січні 2021 року. Вибірка відбиває особливості національної демографії, включає студентів, респондентів, що працюють і не працюють, у віці від 18 до 65 років, з фокусом на вікову групу 25-44 років.

Крім традиційних груп, сформованих за статтю та віком, порівнювалися відповіді «білих» і «синіх комірців», оскільки великі роботодавці, як правило, роблять тонке налаштування свого EVP для різні категорії співробітників. Ситуативні, щорічні питання, що змінюються, в анкетах у цьому році були присвячені впливу Covid-19 на роботу.


Ключові критерії вибору роботодавця

Респонденти-учасники дослідження, що представляють усі групи працездатного населення, склали рейтинг значущих критеріїв, за якими вони обирають роботодавця.

Цього року респонденти мали змогу ранжувати будь-які з запропонованих критеріїв, які важливі під час вибору роботодавця, не обмежуючись тільки 5-ма найбільш значущими для них, як у минулі роки. Завдяки цьому цьогоріч була отримана повніша картина переваг претендентів.

У питаннях зміни роботи респонденти давали відповіді про свій досвід і наміри за друге півріччя 2020-го року, оскільки перше півріччя не можна вважати досить показовим.


У списку критеріїв відбулися невеликі зміни: цікава робота змістилася на 5 місце. Оплата праці та фінансова платоспроможність додали у вазі, і це характерно для кризових періодів.

Результати опитування за новою вдосконаленою методологією дозволяють стверджувати, що під час вибору місця роботи здобувачі керуються безліччю критеріїв. Усі критерії з нижньої частини рейтингу різко отримали більшу кількість голосів. Згідно з даними кар'єрне зростання, цікавий зміст роботи, а також дистанційна робота більшою мірою важливі для «білих комірців»

Можливість для респондентів вказати у відповідях більшу кількість критеріїв показала, що вибір роботи – дуже комплексна історія. Людина враховує безліч факторів і робить вибір, засновуючи своє рішення на всій сукупності значущих для нього деталей. Дані дослідження цього року демонструють, що роботодавцю не потрібно конкурувати у своєму EVP з критеріями, які очолюють топ-3 списку. Для створення сильного бренду роботодавця необхідно розвивати ціннісну пропозицію з урахуванням всіх значущих під час вибору роботи факторів. Саме це забезпечить високу конкурентоспроможність компанії як роботодавця.


Звертаємо увагу на «зону розриву». Люди, які відповідали на запитання анкети, не тільки називали значущі для них фактори, але також оцінювали компанії і визначали, які критерії, на їхню думку, присутні в ціннісній пропозиції їхнього поточного роботодавця, а також які критерії вони бачать у ціннісних пропозиціях інших роботодавців.

У цьому році присутній досить традиційний розрив за першим критерієм. Але вагомий фактор привабливості – фінансова платоспроможність, входить у топ-3 і присутній у сприйнятті пропозиції роботодавця.


Зміна роботи: причини та наслідки

Дослідження Randstad Employer Brand Research аналізує дані співробітників, що змінили роботу, і причини, які спонукають їх до цього, для того, щоб компанії могли вдосконалювати стратегію та інструменти залучення та утримання талантів з урахуванням реалій ринку. Респонденти дослідження відповідали на питання про зміну роботи за останні 6 місяців, тобто в другому півріччі 2020-го року, оскільки оцінювати 1 півріччя було б некоректно.

2020 рік справді був нестандартним. Раніше оцінювалося добровільне бажання людей до зміни роботи. У цьому дослідженні враховується також відсоток людей, які вимушено змінили роботу за останні 6 місяців під впливом Covid-19. Роботу змінив кожен восьмий співробітник.


Covid-19 досить серйозно вплинув на зайнятість. 45% співробітників стали працювати більшу або меншу кількість годин, зіткнулися зі зменшенням оплати праці, відправлялись у вимушені відпустки або були звільнені.


Значущість сили бренду роботодавця для співробітників

Дослідники спробували оцінити ту саму силу бренду роботодавця, яка проявляється в кризові періоди. Респонденти відзначили, як змінилася їхня лояльність щодо поточного роботодавця та під впливом яких чинників.

Приблизно третя частина опитаних проявила велику лояльність стосовно свого роботодавця внаслідок можливості віддаленої роботи, розцінюючи це як створення безпечного робочого середовища.


Привабливість галузей

Респонденти дослідження Randstad Employer Brand Research не оцінюють привабливість галузей окремо. Рівень привабливості та впізнаваності галузі визначався рівнем привабливості та впізнаваності компаній, які досліджувалися всередині сектора. При цьому досліджувані компанії мають бути відомі не менше ніж 10% населення.

За горизонталлю визначається популярність галузі (тобто сукупна популярність всіх досліджуваних компаній в галузі), за вертикаллю – її привабливість для роботи. У правому верхньому квадранті – найвідоміші та привабливі для роботи сектора. Нижче розташовуються галузі, в яких багато відомих компаній, але їхня сукупна привабливість нижче і т.д.


Основні висновки

Результати дослідження Randstad Employer Brand Research в Україні за 2021 рік показують, що роль бренду роботодавця продовжує збільшуватись на ринку праці. У період коронакризи більш вагомого значення починають набувати нематеріальні фактори, такі як турбота компанії про співробітників у період пандемії.

Лояльність співробітників

Те, як українські роботодавці підтримували своїх працівників та справлялися з пандемією, мало певний вплив на лояльність окремих груп працівників. Загалом, трохи більше третини тепер почуваються більш лояльними до свого роботодавця, зокрема співробітники з вищою освітою (37%) у порівнянні із працівниками із середньою (27%).

Значущість віддаленої роботи

39% українських працівників приваблює можливість працювати віддалено, що робить цей критерій менш важливим за інші. Жінки та працівники з вищою освітою схильні оцінювати його вище, однак все ж недостатньо високо у порівнянні з більш важливими. Для працівників, що працюють за сумісництвом, віддалена робота важливіша (46%), ніж для середньостатистичного працівника (39%).

Люди активно змінюють роботу

За останні 6 місяців 13% українських працівників змінили роботодавця, більше серед чоловіків (15%), що вказує на те, що жінки (12%) були менш схильними до переходу. Співробітники молодше 55 років також були більш схильні до зміни роботи. Крім того, ще 27% працівників мають намір змінити роботодавців у найближчі 6 місяців, зокрема, з такої ж вікової групи (від 25 до 54 років), показуючи, що вона є більш вразливою до зміни роботодавця, ніж інші вікові групи. Для тих, хто змінив роботодавця, немає конкретних критеріїв, які б виділялися за важливістю для тих, хто змінив роботу, та тими, що залишилися.

Критерії вибору роботодавця

Заробітна плата та соціальний пакет незмінно є найважливішим критерієм для всіх працівників і має найвищі показники серед жінок, старших вікових груп та працівників з вищою освітою. Крім того, це найбільш вимогливі працівники, оскільки вони вважають важливими близько 8 критеріїв одночасно. Чоловіки, молодші спеціалісти та працівники з освітою нижче середньої вважають меншу кількість критеріїв важливими. Другим важливим фактором для працівників є фінансова платоспроможність компанії.

Безпечне робоче середовище від COVID-19 є найменш важливим фактором для українських працівників.

Інші новини
ANCOR Corporate Websites
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...